4หน้าแรก

4ประวัติหน่วย 4ประวัติศาลเทพเจ้าเอราวัณ 4ผู้บังคับบัญชา 4กระดานถาม-ตอบ 4สมุดเยี่ยมชม 4Download

 

 

สารบัญหลัก

4ประวัติหน่วย
4ประวัติศาลเทพเจ้าเอราวัณ
4ผู้บังคับบัญชา
4แผนการศึกษาปี 2549
4การฝึกมวลชน
4บทความทางวิชาการ
4การฝึกศึกษาปี 2549
4การพัฒนาหน่วย
4เครื่องช่วยฝึก
4ตำราหลักสูตร
4โครงการหญ้าแฝก
4ประกันคุณภาพการศึกษา
4การตรวจเยี่ยมหน่วย
4หมายเลขโทรศัพท์
4กระดานข่าวสาร
4สมุดเยี่ยมชม
4ดาวน์โหลด
4About Webmaster

หน่วยรบพิเศษ ลิงค์...

4หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
4ศูนย์สงครามพิเศษ
4กองพลรบพิเศษที่1
4กองพันรบพิเศษที่1
 
 
 
 
 

กล่องข้อความ: การประกันคุณภาพการศึกษา

    

 

    

   การดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สพศ.ศสพ. ปี 2551

 

องค์ประกอบที่ 2

1.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครู /อาจารย์ รร.สพศ.ศสพ. โดย กศ.รร.สพศ.ศสพ. อนุมัติให้ทดลองใช้ โดย รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. ทำการแทน ผบ.รร.สพศ.ศสพ.

 

2.พ.อ.นิมิตร  โตอินทร์  ผอ.กศ.รร.สพศ.ศสพ. และ พ.ท.สัมพันธ์  ม่วงศาสตร์  อจ.รร.สพศ.ศสพ. เข้าร่วมการสัมมนาหน่วยงานด้านการศึกษาของหน่วยด้านการศึกษาของ ทบ. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ รร.เหล่า/สายวิทยาการและสถานศึกษาของ ทบ. ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 24-27 มิ.ย.51 โดย กพ.ทบ. รับผิดชอบดำเนินการ

 

3.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่องค์ประกอบที่ 2 และครูอาจารย์ เข้ารับการอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2551 เมื่อ 3-4 ก.ค.51 โดย สปส.รร.สพศ.ศสพ. รับผิดชอบดำเนินการ (พ.อ.บังเอิญ)

 

4.ดำเนินการจัดการอบรม การสร้างและการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป B-INDEX ให้กับครู/อาจารย์ กศ.รร.สพศ.ศสพ. เมื่อ 9-10 ก.ค.51 โดย กศ.รร.สพศ.ศสพ. รับผิดชอบดำเนินการ/สถานที่ ห้องเรียน รร.สพศ.ศสพ.

 

5.พ.อ.นิมิตร  โตอินทร์  ผอ.กศ.รร.ศสพ. พ.ท.สัมพันธ์  ม่วงสาตร์  อจ.รร.สพศ.ศสพ. และ พ.ต.ชาติชาย  นันตา  อจ.รร.สพศ.ศสพ. เข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษาประจำปี 2551 เรื่อง ความสำคัญ  และแนวทางในการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ณ โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 22-24 ก.ค.51 โดย ยศ.ทบ. รับผิดดำเนินการ

 

 

 

 

คณะ ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม รร.สพศ.ศสพ.พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 7/08/51

 

.

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำและติชม คือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของคนทำเว็บในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป หากท่านมีข้อคิดเห็น แนะนำ หรือติชม   กรุณาส่งข้อมูล  ของท่านได้ที่ กระดานข่าวสาร และสมุดเยี่ยมชมของเรา หรือท่านสามารถส่ง email โดยตรงถึง Webmaster ที่ swswebmaster@sws.in.th