ลงทะเบียนข้อมูลบัตรอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก บก.นสศ.และ นขต.

 
     
   
 
 
     
     
  หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิมเติม ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ โทร 36726 กขว.นสศ. (พ.ต.สุฑีฆา  บุญวัง)  
  ลงทะเบียนแล้ว ให้ไปที่ http://sws.in.th/swcom/print.asp เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มนำมายื่นกับ จนท.อีกครั้ง โดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว  
  ในช่องค้นหา ให้กรอก บางส่วนของชื่อ หรือ สกุล ของตัวเอง เข้าไป แล้ว คลิกปุ่มค้นหา หน้าแสดงผลการค้นหา  
  ให้มองหาคำว่า Edit คลิก 1 ครั้ง จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์ม คลิกปุ่มด้านล่าง ตรงคำว่า พิมพ์เอกสาร