DSC 4464    
    พลตรี พินิจ  แจ้งแสงทอง    
    ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ / ผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    พตนใหญ    
    พันเอก ณัฐวุฒิ  นาคะนคร    
    รองผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    กองการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
    พเคยง    
    พันเอก เกรียงศักดิ์  ภัทรพงศ์สินธุ์    
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
    พนเอกสมพนธ    
    พันเอก สัมพันธ์  ทับเพ็ชร    
    รองผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
พ.อ.ณฐการณ       พมม
พันเอก นาทกาญจน์  วงศ์ทแกล้ว
    พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  ศรีชมภู
อจ.หน.แผนกยุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ       อจ.หน.แผนก ปจว./กร.
         
หน.ชาตชาย       พ.อ.อครวฒ หวงมาก
พันเอก ชาติชาย  นันตา       พันเอก อัครวุฒิ  ห่วงมาก
อจ.หน.แผนกวิชาทั่วไป       อจ.หน.แผนกวิชาปฏิบัติการทางอากาศ
         
         
     ฝ่ายอำนวยการและหน่วยขึ้นตรง    
         
พ.อ.วทวส       พ.อ.ทศพร
พันเอก วิทวัส  เอกฉันท์       พันเอก ทศพร พินธุรักษ์
หัวหน้าแผนกเตรียมการ       หัวหน้าแผนกสนับสนุน
         
ตรากองทพบก 1       พ.อ.รว
  --- ว่าง ----        พันเอก รวี  พินิจจันทร์
 หน.แผนกเครื่องช่วยฝึก
      แผนกประเมินผลและสถิติ 
         
         
    กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
   

ตรากองทพบก 1 

   
    พันโท เผ่าศิริ  พงศ์เหล่าขำ    
    ผู้บังคับกองพันนักเรียน    
         
Shain       พ.ต.พวต
 พันตรี เผ่าศิระ  พงศ์เหล่าขำ       พันตรี ภวัต  แก้วรัตน์
 ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 1         ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 2
         
พ.ต.ศภชย จนขจร        ร.อ.สมมาตร
พันตรี ศุภชัย  จีนขจร        ร้อยเอก สมมาศ ศรีสวัสดิ์
  ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 3         ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com